Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/97

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  近通鑑梁開平元年夾馬指揮使尹皓攻晉江豬嶺拔之注在潞州長子縣西由北路達雕窠嶺

  雕窠嶺在長子縣西南通鑑周顯德元年北漢主入寇世宗自將兵禦之戰于高平北漢兵

  大敗北漢主自雕窠嶺遁歸注雕窠嶺在高平縣西北由江豬嶺路入松門嶺在襄垣縣

  北接沁州武鄉縣界通太原驛路微子嶺在潞城縣東北二十里周二十五里下有微子

  趙屋嶺在壺關縣南六十里上有鐵鑛及產赤白石脂大峪嶺在壺𨵿縣西南

  三十里有鐵鑛南峯在襄垣縣西南十二里上有寺寺後有樓元時構九仙峯

  垣縣東北三十五里雲環峯岫宛如九仙立其上筆頭峯在襄垣縣東北九仙峯之西有

  菜名筆頭菜赤崖在壺關縣東南九十里一名赤壤山下有赤壞川魏書地形志壺關縣有

  赤壤川其地寒而早霜金史地理志壺關縣有赤壤山縣志土赤色有石洞深里許出盧甘石洞口

  懸水崖在黎城縣東北八十里石崖百丈無罅隙水注石面滴下成潭不涸蓮花