Page:Sibu Congkan Xubian149-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-051.djvu/100

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  烈洛拔長子善射少言有不可犯之色少拜羽林中郎累遷光祿卿太和十九年大選百僚烈子

  登引例求進烈表請黜落孝文嘉其有識進登為太子翊軍校尉又加烈散騎常侍及穆泰陸叡謀

  反舊京時代舊族同惡者多惟烈一宗無所染預帝益器重之以為節概不讓金日磾詔除領軍將

  軍宣武即位以宰輔咸陽王禧等專擅與烈潛謀廢之自是長置禁中叅預機密大事禧謀反烈追

  執之卒贈太尉進封鉅鹿郡公長孫慮代人母因飲酒其父真誤以杖擊致死為縣囚執處

  以重坐慮列辭尚書云父母忿爭本無餘惡直以繆誤一朝横禍今母喪未殯父命旦夕兄弟五人

  並沖幼慮身居長今年十五乞以身代父使嬰弱孤得䝉存立尚書奏云慮於父為孝子於弟為

  仁兄尋情究狀特可矜感孝文詔特恕其父死罪以從遠流董洛生代人居父喪過禮詔

  遣秘書中散温紹伯奉璽書慰之令自抑割以全孝道又詔其宗親使相喻奬勿令滅性朱長

  生 于提並代人孝文時長生為員外散騎常侍與提俱使高車既至高車王阿伏至羅