Page:Sibu Congkan Xubian154-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-056.djvu/27

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  理志後魏陽城縣開皇十八年改為甲水大業初省入銅鞮舊唐書地理志武德三年復置甲水縣

  六年省入銅鞮寰宇記故甲水城在銅鞮縣北七十里舊志有陽城村在縣西𣵀水側即陽城縣故

  烏蘇城在州西南二十里今名烏蘇村魏書地形志銅鞮縣有烏蘇城臯狼城

  在武鄉縣西北五十里相傳智伯求臯狼之地於趙襄子即此今為故城鎮石勒城

  鄉縣東北一里周四百六十步相傳石勒嘗屯兵於此威勝故軍今州治本漢銅鞮縣

  地五代時地名亂柳在唐銅鞮縣東北三十里宋置威勝軍於此兼移銅鞮縣治焉金時升為沁州

  通鑑梁開平元年康懷貞攻潞州晉以周德威為行營都指揮使救潞州二年退屯亂柳宋史地理

  志威勝軍太平興國二年詔於潞州銅鞮縣亂柳石圍中建銅鞮宫在州南左傳襄公三

  十一年子產曰今銅鞮之宫數里杜預注晉離宫名元和志晉銅鞮宫在銅鞮縣東南十五里寰宇

  記謂之銅鞮城上黨記曰銅鞮有晉宫故闕猶在駐蹕臺有二一在州西南二十里烏蘇