Page:Sibu Congkan Xubian159-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-061.djvu/78

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


   劇也宋書州郡志劇縣晉屬琅邪宋還屬北海郡水經注巨洋水逕劇縣故城西城之北側有故臺

   臺西有方池晏謨曰西去齊城九十七里北齊省括地志故城在夀光縣南三十一里寰宇記謂之

   劇南城又昌樂縣有廢劇縣在縣西五十五里城内有紀臺疑此為漢甾川國所治之劇而在夀光

   縣東南者則漢北海郡屬縣也閭邱故城在夀光縣南隋開皇十六年分夀光置閭邱縣

   大業初省益縣故城在夀光縣西漢置縣屬北海郡後漢為侯國改屬樂安國晉省水經

   注巨洋水逕益縣故城東晏謨曰南去齊城五十里司馬懿伐公孫淵北徙豐縣人於此遂改名為

   南豐城也齊乘南豐縣即古益城舊志豐城店在縣西二十里益都故城有二一為漢侯

   國在今夀光縣西北漢書王子侯表益都敬侯胡甾川懿王子元朔二年封水經注百尺溝水西北

   流逕北益都城北蓋以在益都縣城之北故曰北益都也齊乘王胡城在夀光北二十里即漢益都

   侯國以封王子胡而名縣志王胡城店在縣北十五里是也一為三國魏所置縣北齊省在今夀光