Page:Sibu Congkan Xubian163-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-065.djvu/39

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  笑不苟卒祀鄉賢祠

 ︹流寓︺︹周︺老萊子列仙傳楚人當時世亂逃耕於䝉山之陽莞葭為墻蓬蒿為室杖木為牀

  蓍艾為蓆𦵔芰為南墾山插種五穀楚王至門而迎之遂去至於江南而止曰鳥獸之解毛可績而

  衣其遺粒足食也漢書藝文志道家老萊子十五篇︹漢︺包咸曲阿人王莽末於東海界為赤

  眉賊所得遂見拘執咸晨夜誦經自(⿱艹石)賊異而遣之因住東海立精舍講授光武即位乃歸鄉里

  李變南鄭人父固死於獄中父門生王成將變乘江東下入徐州界内變姓名為酒家傭而成

  賣卜於市隂相往來燮從受學酒家以女妻變變專精經學十餘年梁冀誅燮乃以本末告酒家酒

  家具車重厚遣之皆不受遂還歸里承宫姑幕人與妻子之䝉隂肆力耕種禾黍將熟人有誣

  之者宫不與計推之而去鄭康成高密人獻帝時黄巾寇青部乃避地徐州徐州牧陶謙接

  以師友之禮建安元年還髙密︹金︺吳邦登州軍事判官寓居日照之村墅為元兵所得