Page:Sibu Congkan Xubian168-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-070.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   州團練副使再嵗還洛中卒張近開封人第進士累遷大理正發運使呂温卿以不法聞近

   受詔鞫治哲宗諭之曰此出朕命卿毋畏惠卿對曰法之所在雖陛下不能使臣輕重何惠卿也以

   集賢修撰知瀛州遼使為夏人請命而宿兵以臨近請亦出秦甲戌北道伐其謀累遷顯謨閣待制

   直學士徙知太原府卒田畫陽翟人樞密使况之從子以任為校書郎調磁州錄事參軍知

   西河縣議論慷慨有前輩風與鄒浩以氣節相激勵元符中浩為諫官畫監京城門既而以病歸許

   邸狀報立后畫謂人曰志完不言可以絕交矣浩言之得罪畫迎諸途浩出涕畫正色責曰使志完

   隱默官京師遇寒疾不汗五日死矣豈獨嶺海之外能死人哉願君母以此舉自滿士所當為者未

   止此也浩歎謝曰君之贈我厚矣建中靖國初入為大宗正丞曹布數羅致之不為屈知淮陽軍疾

   張藴開封人將家子也從軍為小校從征安南次富良江諸軍猶豫未進藴褰裳先濟衆

   隨之蠻遁走知綏徳等六城儲粟至三十萬斛取宥州屢破夏人累遷榮州刺史開德河陽馬步軍