Page:Sibu Congkan Xubian168-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-070.djvu/89

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  妻郭氏夫歿舅亦繼殁奉姑盡孝一日奸人詐言寇至閭里咸驚避氏以姑病守之不去均雍正年

  時 來相妻王氏祥符人夫亡守節五十九年年八十一歲子時欽妻張氏

  十九歲夫亡守節事孀姑盡孝時稱一門雙節同縣節婦寇天申妻徐氏寇天祿妻李氏張永禔妻

  王氏張希聖妻陳氏宋玢妻劉氏阮縱妻張氏楊守臻妻王氏魏興邦妻許氏邵士華妻呉氏劉鳳

  鳴妻馬氏李振邦妻張氏張崙妻王氏杜尊會妻姚氏杜煥妻孫氏湯世祥妻李氏王鐄妻郭氏于

  秀生妻陳氏何一漣妻楊氏朱勲妻徐氏李橋妻張氏蘇成徳妻王氏王孫宣妻朱氏段文炳妻陳

  氏朱文錦妻李氏朱璠妻常氏王蔚妻徐氏張經妻秦氏胡綸妻方氏楊景芳妻魏氏劉銓妻阮氏

  王文炎妻童氏袁晉妻高氏張明昇妻章氏呉守印妻謝氏閔宗聖妻張氏陶普妻宋氏方宗堯妻

  戴氏關津妻王氏邢沛妻王氏魏振邦妻史氏張佺柯妻李氏劉卓妻石氏郭明德妻徐氏郭喜貴

  妻陳氏嚴嘉祥妻徐氏潘瑨妻趙氏閻式典妻牟氏張素徳妻田氏張希栻妻牛氏劉煥妻段氏文