Page:Sibu Congkan Xubian169-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-071.djvu/133

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  其事於上刻治甚急純仁上言養兵出於税畝若使暴民田而不得問税安所出詔釋之且聽牧地

  隸縣時旱久不雨純仁籍境内賈舟諭之出糶所蓄十數萬斛至春諸縣皆饑獨境内民不知也

  孫鼛錢塘人調武平尉捕獲名盜數十謝賞不受張田澶淵人知應大府司錄歐陽修

  薦其張亢臨濮人仁宗時為應天府推官治白沙石梁二渠民無水患苗時中

  宿州人神宗時以䕃主寕陵簿邑有古河久湮請開導以溉田為利甚溥人謂之苗公田蘇頌

  南安人神宗時知應天府吕惠卿嘗語人曰子容吾鄉里先進苟一詣吾執政可得也頌聞之笑而

  杜誼黄巖人知永城縣𡻕捐俸三十萬收瘞渠之溺死者又出俸錢新學宫兩旁為學

  舍數十區旦夕講學於其堂永城父老稱誼之政為不可及曾幾贑州人徽宗時為應天府

  少尹庭無留訟時諌官劉安世亡恙黨禁方厲無敢窺其門者幾獨從之談經論事郭僎

  人徽宗時為鹿邑丞中貴楊逢周率軍士以捕賊為名入邑境所至騷動僎檄取所授文書逢周不