Page:Sibu Congkan Xubian169-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-071.djvu/36

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  人請授為刺史犨乃培城疏塹實倉庫峙藁薪為守計未幾巢將孟楷宼項城犨擊擒之拜檢校司

  空巢聞揩死乃悉軍攻之州人大恐犨曰士貴建功立名節徒懼無益且死國不愈生為賊乎引鋭

  士大小數百戰會汴軍至犨因急擊賊破之圍凡三百日而解累遷檢校司徒加彰義軍節度使卒

  趙昶犨之弟神采軒異而内沈厚有法度破孟楷功多犨領泰寕節度使以昶為州刺史及犨

  老昶授留後遷忠武節度使亦留陳勸課農桑於人有恩惠加同中書門下平章事卒趙珝

  犨之子雄毅喜書善騎射黃巢圍城珝激勵麾下約皆死庫有巨弩機牙壞不能張珝以意調治激

  矢至五百步人馬皆洞賊畏不敢逼以勞授檢校尚書右僕射昶卒為忠武節度使陳州土惡善圯

  珝曡甓表墉遂無患光化中封天水郡公按鄧艾故蹟決翟王渠溉稻以利農一家三節度使相繼

  二十餘年陳人宜之位至右金吾衞上將軍卒︹五代︺︹唐︺符存審宛邱人晉王克用以

  為義兒軍使賜姓李氏為將有機畧從莊宗破梁軍走遼兵敗劉鄩大小百餘戰未嘗敗衂與周德