Page:Sibu Congkan Xubian170-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-072.djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 鄉初知交河縣縣地畝率為權璫豪右所占應昌按籍覈徴之大盜張某聚黨數千人為民害應昌

 率健卒㨶其穴殱之唐鉉睢州人崇禎進士厯定州知州城䧟死之又楊汝經亦州人由進士

 厯僉都御史廵撫甘肅遇賊戰敗被執説之降不從賊斃諸獄 本朝乾隆四十一年  賜諡

 夏云醇永城人崇禎中舉於鄉城破罵賊死本朝乾隆四十一年  予入忠義

 沈試鯉之孫為工部郎中家居李自成䧟歸德試罵賊死一時同死者主事朱國慶中書

 侯忻廣西知府沈仔威縣知縣張儒舉人徐作霖吳伯裔周士美楊昌王風普李明開官生田國賴

 沈泌侯晙貢生侯恒劉桄周士貴喬文煒張元曜田國命沈誠范奇勝監生侯悰沈倜安念祖徐纘

 武諸生劉伯愚吳伯引張渭侯忱賈開明等一百十餘人 本朝乾隆四十一年  賜沈試諡

 烈愍朱國慶等俱 予入忠義祠 史 能仁鹿邑人崇禎中厯山東新城淄川二縣擢

 御史未任道遇流賊檢其裝僅錢數百兩邑德政歌二軸賊歎息曰此廉吏也捨之去卒無子殯古