Page:Sibu Congkan Xubian170-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-072.djvu/9

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  忠惟忠曰外楊君之美内正君之惡后曰善擢 左司禦曹參軍政遷鳯閣舍人中宗時厯黄門侍 郎

  進大理卿節愍太子敗守衛詿誤皆流已決諸聿黨請悉誅之惟忠奏大獄始判復改訊恐反側者

  不自安且失信 卒論如前所全貸為多後以賑給河北 道稱㫖封榮陽縣男︹ 五代︺︹唐︺張

  廷藴襄邑人從 莊宗征伐先登力戰金瘡滿體莊宗壯之以 為步軍都虞侯魏博三城巡檢使

  莊宗在魏劉后從行多縱其下為不法廷藴輒收而斬之以平李繼韜功遷左監門衛上將軍廷藴

  武人識不過數字而平生重文士 嘗破梁鄆州 薦判官趙鳯後鳳為相性素廉厯七 州卒之日家 無

  ︹宋︺劉熙古寕陵人後唐長興中 舉進士宋開寶中累官參知政事𤋮 古通易詩書春

  秋及隂陽象緯之術性醇謹雖顯貴不改寒素 嘗集古今事迹為厯代紀要十五卷于𫎇正善騎 射

  屢著軍㓛任終毫州圑練副使蒙叟由科甲厯任職方郎中好學善屬辭著五運甲子編年厯三卷

  楊大雅宋城人素好學雖飲食不 釋卷第進士累官集賢院學士樸學自信 無所阿附官二