Page:Sibu Congkan Xubian178-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-080.djvu/52

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页已校对
    元鼎四年


宏農縣
郡治


宏農縣


宏農縣
魏改名周


恆農縣
魏改名


後魏置石城郡石城
縣廢帝更縣名玉城
西魏並廢
大業三年復置義寧
初改為鳳林郡

宏農縣
復改名


義寧初復置玉城縣


朱陽縣
大爺二年移置屬宏
農郡又有邑陽縣間

武德初置鼎州貞觀
八年廢移虢州來治
屬河東道
宏農縣


玉城縣
屬虢州

朱陽縣
屬虢州


宏農縣


玉城縣


朱陽縣
屬永興路金貞祐二
年為陝州支郡

虢畧縣
至道三年更名

熙寧四年省入虢畧

朱陽縣
乾德六年廢入常農
太平興國七年復置


至元八年

朱陽縣
至元八年省入靈寶
  
大清一統志    陝州直隸州表      二