Page:Sibu Congkan Xubian194-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-096.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  之拜為馬監遷侍中駙馬都尉光祿大夫既親近未嘗有過失莽何羅謀逆日磾擒縛之由是著忠

  孝節自在左右目不忤視者數十年賜出宫女不敢近帝欲納其女後宫不肯後為車騎將軍與霍

  光同受遺詔輔少主封秺侯卒諡曰敬兩子賞建昭帝時俱為侍中賞嗣侯金安上

  弟倫之子少為侍中篤慎有智宣帝愛之發楚王延夀反謀霍氏反禁門闥無納霍氏親屬封都成

  侯至建章衞尉子敞元帝時為中郎將侍中太后以敞世名忠孝留侍成帝為奉車水衡都尉至衞

  尉敞為人正直敢犯顔色左右憚之敞子涉拜侍中明經儉節諸儒稱之官至長信少府吳詠

  張掖人為䕶羌校尉馬賢所辟後為太尉龎參掾參賢相誣罪應死各引詠為証詠計理無兩直遂

  自刎死參賢慚悔自相和釋後涼州刺史張軌祭其墓而旌其子孫郅奇張掖人居喪盡禮以

  淚灑石石即成痕著枯木枯草在冬必茂浸地成醎俗謂之醎鄉漢帝嘉其孝表銘其邑改曰孝行

  之鄉使立廟𡻕時祭祀︹唐︺趙武孟張掖人少游獵以所𫉬饋母母泣曰汝不好書而敖