Page:Sibu Congkan Xubian199-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-101.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  御書恬波孚信扁額又有風神廟乾隆四十五年  御書揚和厎績扁額四十九年

 御製老鹽倉一帶魚鱗石塘成命修海神廟謝貺並成是什誌慰用壬午觀海塘誌事詩韻詩謁海

 神廟膽禮三曡舊作韻詩英衞公廟在府城内呉山古名胥山廟祀呉伍員唐景福二年

 封廣惠侯宋時賜額忠清累加封號 本朝雍正三年  勅封英衞公歳時致祭乾隆十六年

   高宗純皇帝御賜靈依素練扁額忠節祠在府城内寳月山下祀呉伍員唐禇遂良

 宋岳飛明于謙兩浙名賢祠在錢塘縣孤山之陽祀漢嚴光唐陸贄宋林逋趙抃王十

 朋吕祖謙張九成楊𥳑明宋濂王琦章懋陳選嚴先生祠在富陽縣觀山祀嚴光

 甫君祠在於潛縣東戴石村祀漢皇甫嵩陸司空廟在海寕州治東祀呉陸遜

 三賢祠在昌化縣儒學左祀晉許邁唐羅隱宋蘇軾昭忠祠在府城内忠清里祀

 唐禇遂良其地即遂良故居舊有祠明成化中入祀典東平忠靖王廟在府城内