Page:Sibu Congkan Xubian201-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-103.djvu/10

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   喪過毁傷父魂靈不返因哀慟絶命嚴忌本姓莊避明帝諱改嚴由拳人與司馬相如俱好詞

   賦受知梁孝王子助舉賢良對䇿百餘人武帝善助對獨擢爲中大夫︹晉︺韓績字興齋嘉

   興人少好文學以潛退爲操布衣蔬食不交當世東士並宗敬焉咸康末會稽内史孔愉薦之召拜

   博士稱老病不起︹唐︺邱爲嘉興人事繼母孝甞有靈芝生堂下官至太子右庶子及致仕

   年八十餘而母無恙詔給俸祿之半善爲詩與王維劉長卿友善陸贄字敬輿嘉興人十八

   第進士中博學宏詞又以書判拔萃𥙷渭南尉德宗素聞其名召爲翰林學士從狩奉天機務填總

   書詔日數百贄初若不經思逮成皆周盡事情旁吏承寫不給而贄沛然有餘帝倚之常居中參決

   可否時號内相甞爲帝言今盜遍天下宜痛自咎悔以惑人心故所下制書雖武人悍卒無不流涕

   勸帝推誠納諌及發瓊林大盈二庫以賜貧民以勞遷諫議大夫仍爲學士爲權倖阻抑乆不得相

   貞元八年以中書侍𭅺同中書門下平章事裴延齡以奸佞得君贄苦諌帝不懌罷爲太子賓客竟