Page:Sibu Congkan Xubian213-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-115.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  宇記唐武德五年析鄱陽東界置新平縣後廢開元四年改置新昌縣於昌水之北因鄉名焉其年

  又移在新昌江口西岸正東臨江地當江衝二十四年鄧𰖍為縣令因移於舊城正北一百步縣志

  新昌故城在縣東南昌江口之左今顯教寺是也又昌江之南有城曰南城唐末黄巢之亂縣令金

  安嘗徙百姓居此尋復故治樂安故城在徳興縣東三國吳孫權置晉宋齊因之陳廢

  唐初嘗置樂平縣於此寰宇記後漢樂安縣在銀城今樂平縣東水路三百二十里按輿地志陳天

  嘉元年廢唐建樂平縣亦在銀城後因歙寇程海亮剽掠兼山勢險峻隴地高下權移常樂水口德

  興縣志樂安廢縣在今縣東百里樂平鄉 按宋志云樂安呉立呉志建安八年使程普討樂安韓

  當領樂安長其立縣當在是時元和志以為靈帝時置寰宇記引豫章記又云永元中置然郡國志

  不載難以為據安仁故城在今安仁縣東南寰宇記安仁故城在餘干縣東南一百五十

  里按鄱陽記晉永嘉七年分餘干置興安縣尋廢陳天嘉中復於興安故地置安仁縣至隋開皇九