Page:Sibu Congkan Xubian215-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-117.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  鄒上選妻熊氏烈婦李繁明妻徐氏均乾隆年間 旌熊士駒妻李氏瑞昌人年

  十七歸熊六載夫殁誓以死殉時祖姑在堂舅姑止之氏敬事祖姑與翁姑克盡婦職敎子祥繩列

  庠序年七十七卒同縣范以璋妻黄氏楊亶生妻余氏周加位妻桂氏向登庸妻胡氏董愛山妻王

  氏陳應孚妻郭氏陳以旗妻胡氏李加甄妻周氏張宋業妻鄧氏李大羣妻蔡氏李時序妻陳氏聶

  主寛妻熊氏呉洪彬妻陳氏曹之權妻周氏周正趙妻陳氏文存洛妻楊氏朱宗魯妻陳氏周定尚

  妻鄒氏烈婦劉尚義妻何氏貞女朱漋甸未婚妻陳氏周洪未婚妻盧氏均乾隆年間 旌

  正任妻饒氏湖口人年二十喪夫遺孤三𡻕翁姑無倚氏上事下敎守節六十餘年同

  縣王為伊妻曹氏周召西妻呉氏楊永祿妻呉氏蕭瓚玉妻余氏楊以悦妻張氏周立逢妾丁氏屈

  家俐妻江氏崔仕甲妻呉氏沈文著妻曹氏譚文煥妻余氏周學臣妻柳氏段澳淇妻梅氏烈婦殷

  懷昇妻徐氏余廷賢妻段氏余繼椿妻曹氏沈萬里妻梅氏周儼妻彭氏方云來妻沈氏王鄭氏曹