Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/37

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   有夢澤集行世王澄字克清羅田人正德進士初令番禺有政績厯官户部郎中時尚衣太監

   王某恃寵而横奪民田産園林澄奏還之氏督淮餉𡻕大饑割俸以賑全活甚衆郭慶

   甫黄岡人正德中舉人質直力學聞王守仁講學東南徒歩往從之三年始歸充然有得授清平令

   勤於撫字割俸給貧民牛種五年乞歸民立祠祀之吳璋黄岡人倜儻負氣長折節讀書為邑

   掾吏嘉靖初議大禮諸臣忤㫖被譴甚多璋曰吾豈不可效陳東之於李綱乎徒歩詣闕上書申救

   楊廷和等語激切甚世宗怒下錦以衞獄杖八十後數日太廟災世宗問曰湖廣上疏小吏何在守

   者疑帝不能容壓死以報世宗曰惜哉朕有以用之也喻希禮字節之麻城人嘉靖進士

   擢御史會議大禮杖謫者多斃荒徼希禮上疏極諫時禁中建醮壇希禮亦極諫世宗震怒大學士

   力救之廷杖謫戍六安十餘年會赦歸史玉明廣濟人父早䘮傭工奉母母老艱起居玉

   負至田閒躬自進食母卒廬墓側有虎患或勸其遷居玉明泣曰吾父祖在此雖為虎食不忍去