Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/42

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   劉天衢字一登廣濟人隆慶進士萬厯初為御史數上書指切政府出為山東僉事擢陜西

   參議駐興安興安患水天衢捐貲築隄全活甚衆改雲南副使直指巡哀牢汰兵兵鼔譟刧執同知

   天衢穿隧通賊卧榻密出之賊大沮遂平之遷金滄道左參政值緬甸入冦天衢移駐騰衝集八郡

   材官及諸司土兵分討之盡復故地累遷太僕卿致仕耿定力字子健定向季弟隆慶進

   士累官按察副使督閩學頒楊羅李諸大儒微言以訓士遷操江僉都御史疏陳礦使之害官至兵

   部侍郎定力學以求仁為宗真修實踐超然自得周宏禴字元孚宏祖弟萬厯進士官順

   天通判劾奏兵部尚書張學顔及中官張鯨謫判代州遷户部主事時章奏多留中宏禴疏諫且請

   早建儲後擢御史巡視寕夏巡撫梁問孟取官帑交際劾罷之河東有秦漢二壩宏禴易以石濬北

   達鴛鴦諸湖大興水利㝷坐事罷歸梅國禎字克生麻城人萬厯進士知固安縣政通人和

   暇日較射每就射所決訟數語立遣政最入為御史西部降人博貝反命國禎監李如松軍以往如