Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   松用國禎謀破賊博貝自焚死以功擢太僕少卿官至兵部右侍郎 博目舊作哱拜今改正

   九思字睿夫晟子少有異稟十五𡻕作定志論從耿定向遊厯主白鹿濂溪嶽麓石鼔書院萬

   厯初膺鄉薦為知縣張維翰所誣被逮子甲年十四上書訟𡨚得釋九思晚年作中庸位肓圖聲樂

   編實用編又作古樂測孔廟禮樂考等書以薦授翰林待詔不赴其門人張復湛深理學博極羣書

   所著有黄河源流圖考復休寕人居黄梅唐治黄岡人以掾授冠帶醇行若儒者鄰家火父柩

   在堂不及舁岀治伏柩上為火所逼死而室獨存柩無恙萬厯中旌王大謨字允惟廣濟人

   萬厯進士知太湖縣御史列薦入為刑部主事錦衣張某卒孽子爭財自殺大謨𮗸之得實具詞平

   允神宗大悦每𡻕𤍠審中官南面尚書以下侍坐大謨進曰天威咫尺使者當下中官怒詬衆變色

   大謨不為動上疏爭之遷員外郎出督學雲南捐俸搆五華書院聚諸生講學擢廣西左叅議致仕

   石崑玉字汝重黄梅人萬厯進士厯饒蘇二州知府淸勤愛民被誣客職尋起知紹興有惠