Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/49

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  全活甚衆後家居張獻忠陷蘄不屈被害 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍董一化

  字南鯤蘄州人以𡻕貢除知仁化縣平冤獄改知印江縣致仕流冦破城死之 本朝乾隆四十一

  賜諡節愍石礪字用之崑玉孫崇禎末冦熾礪破産繕城捍禦勞瘁死邑人私諡曰

  周之訓字無逸黄岡人萬厯進士崇禎中官濟南副使 大兵下濟南之訓望闕再拜

  死闔門死節贈光祿卿 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍李樹初字客天蘄州人

  萬厯進士崇禎中官山西按察副使致政家居築磐石符險二砦以禦冦流賊破城被執不屈與長

  子廷慶同遇害次子具慶陳狀允祀鄉賢 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍張開熙

  廣濟諸生素以忠孝自砥礪遭流賊亂罵賊不屈死 本朝乾隆四十一年  予祀忠義祠

  王邦衡與其子鯉為羅田諸生同為流㓂所執不屈死 本朝乾隆四十一年俱  予

  祀忠義祠於斯行黄岡人流冦破團風鎮被執不屈死 本朝乾隆四十一年  予祀