Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/63

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 ︹列女︺︹元︺張氏二烈女蘄州人父為總管長女年二十一次年十九俱未適人至正十

  一年冦遍蘄相攜投州北蓮花池死蒲忭女黄梅人年十六為紅巾賊所執欲汚之女紿賊

  於山橋僻處拔簪刺賊日仆地餘賊至追刃之駡不絶口死︹明︺劉烈女羅田人受姚氏

  聘未婚而夫殁人欲娶之不從縊死蔡永忠妻王氏廣濟人寡居數載姑逼嫁之赴

  李富妻項氏黄岡人正德中為流冦所刼投江死劉烈女黄岡人正德中

  流寇逼黄刧入舟中不為備女投江死胡烈女黄安人正德中年十六為流寇所掠欲汚

  之女曰死則死耳身不可辱賊怒刃之張烈女蘄州人正德中避寇於江南大山磯窰中

  賊搜得欲汚之女罵不從并其母邱氏遇害陶烈女羅田人正德中為流寇所掠罵賊死

  劉漢妻張氏麻城人正徳中漢任商水知縣流冦至城陷張同女鸞山謚死張文

  秀女蘄州人正德閒流冦逼蘄文秀𢹂女出避賊𫉬女欲汚之女罵不從被害杜鈺妻