Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/84

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  抵月下臨南海遂返紫雲或言其壽千𡻕云宋益青州人為番禺令棄官隱黄梅之黄齡洞

  有道術能役鬼神救疾疫後人立祠洞前祀之禱雨有應麻姑後趙將麻秋女秋猛悍築麻城

  督工嚴酷晝夜不止必鷄鳴乃息姑憫之偽作鷄鳴羣鷄皆鳴秋覺欲撻之姑逃入山洞修道後於

  城北石橋上飛昇人名其橋曰望仙其洞曰麻城洞︹隋︺僧璨得達摩之道於慧可居蘄水之

  青獅山傳其法於道信是為三祖︹唐︺道信姓司馬氏其先世居河内後徙蘄州武德中住

  黄梅之雙峯山太宗三詔不起永徽初坐逝廣德閒賜號大醫禪師是為四祖宏忍姓周氏黄

  梅人唐貞觀開住黄梅之東禪寺以養母咸亨中入馮茂山結菴上元中卒廣德閒賜號大滿禪師

  是為五祖惠能姓盧氏新州人来黄梅事宏忍禪師就舂米之役一日師會衆傳法大弟子神

  秀為偈書壁云身似菩提樹心如明鏡臺時時勤拂拭勿令惹塵埃能不識字請人書曰菩提本無

  樹明鏡亦非臺本来無一物何處惹塵埃師見之遂傳法後度嶺居韶州為禪家南宗之祖是為六