Page:Sibu Congkan Xubian242-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-144.djvu/2

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大清一統志

 保寕府

︹古蹟︺閬中故城在今閬中縣西華陽國志巴子後治閬中秦置縣後漢建安六年劉璋徙

  龎義為巴西太守是為三巴之一通典閬中城名高城前臨閬水却據連岡舊唐書地埋志閬水迂

  曲經郡三面故曰閬中寰宇記閬居蜀漢之半當東道要衝今郡城即古閬中城宋立北巴西郡梁

  天監中又於此置南梁州及北巴郡西魏廢帝二年平蜀改為隆州取其地𫝑連岡高隆為名尋又

  立盤龍郡以郡中有盤龍岡為名唐改閬州以閬水為名輿地紀勝圖經云貞觀十一年徙於州東

  咸亨二年又徙盤龍山側載初元年又徙張儀故城即今治也宋史地理志閬州淳祐三年移治大

  𫉬山城邑考府城舊為土城在嘉陵江北岸與錦屏山相峙相傳漢建安中劉璋所築元末明玉珍

  始移而西按水經注閬水經閬中縣東漢城本在漢水之東蓋自宋末移治之後元雖移還故縣不