Page:Sibu Congkan Xubian243-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-145.djvu/8

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   書地理志蓬州武徳元年以巴州之安固伏虞蓬州之儀隴大寅渠州之宕渠咸安置開元二十九

   年移治廣德元年更大寅為蓬池後省開成元年復置舊唐書地理志縣舊治斗子山後移治鬬壇

   口寰宇記蓬州東至達州三百二十里南至渠州一百九十里西至閬州二百里北至巴州二百十

   里治蓬池縣漢閬中縣地梁天監元年分置大寅縣取大寅山為名元統志宋淳祐三年制置使余

   玠以蓬州舊治經兵革廢移治於營山縣界雲山上以蓬池屬之至元二十年併入儀隴舊志蓬池

   故城在今儀隴縣東南六十里渠江廢縣在廣安州北寰宇記廣安軍西至果州二百里

   西南至合州二百里治渠江縣漢宕渠縣地後漢又為賨城縣今縣北十二里有古廢賨城一名始

   安城梁普通三年於此置始安縣屬北宕渠郡隋開皇三年罷郡以縣屬渠州十八年改為賨城縣

   大業元年自故城移於今理南臨渠水東枕大溪武德元年復改為始安縣至德二載又改為渠

   江縣乾德六年以合果渠三州相去路遠山川險僻多聚寇攘遂以合州濃洄鎮渠州新明鎮地置