Page:Sibu Congkan Xubian246-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-148.djvu/106

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大清一統志

潼川府在四川省治東北三百二十里東西距三百八十里南北距五百七十里東至順慶府西

  充縣界二百里西至成都府漢州界一百八十里南至資州内江縣界四百八十里北至綿州界九

  十里東南至重慶府合州界三百五十里西南至成都府簡州界三百十里東北至保寕府南部縣

 界一百七十里西北至綿州界九十里自府治至 京師五千五百七十里

︹分野︺天文井鬼分野鶉首之次

︹建置沿革︺禹貢梁州之域秦蜀郡地漢為廣漢郡郪

 廣漢二縣地後漢及晉因之寰宇記蜀後主於其地置東廣漢郡 按

  晉時郡治廣漢東晉後分為遂寕郡劉宋分置新域郡齊廢梁末置

 新州西魏兼置昌域郡隋初昌城郡廢開皇末改