Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/101

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   音山至獅子口合流即此瀧頭水在英德縣南十五里源出翁山經象岡至此與瀧水合瀧

   水即溱水也其地險隘兩山夾峙水多激石宋史潘美伐南漢克英州次瀧頭即此麻江水

   在英德縣西源出縣西二十五里南流入湞水陶水一名桃溪在英徳縣西四十里水經注陶

   水東岀堯山西經含洭縣北右注洭水輿地紀勝有桃水在含洸縣東五里源出縣東北崇山下合

   洸水又有五溪在含洸縣北二十里源出堯山流會桃溪又有長湖在縣東二里源亦出堯山南流

   入縣郭内洭水一名湟水一名洸水即洭匯水也在英德縣西北四十二里自連州陽山縣界

   西南流入溱水漢書地理志含洭縣洭水所出水經注洭水自陽山縣東南過含洭縣左合翁水又

   東南左合陶水又經含洭縣西又南出洭浦關爲桂水右合溱水謂之洭口山海經謂之湟水徐廣

   曰湟水一名洭水出桂陽通四會亦曰漼水桂水其别名也風水在英德縣北一百里源出

   重嶺下南流入湞水滄湖在樂昌縣東南十里元和志周迴三十五里南通瀧水梨溪