Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/79

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   自州治水行七十里得月華山捨舟道樵徑又十五里乃至大峒其山磅礴聳峭秀倚天際絶頂之

   上千里在目澗聲泠泠清入毛骨舊志在縣東北八十里浮嶽山在曲江縣東北五溪水中

   水經注邸水出浮嶽山山躡一處則百餘步動若在水也 按水經注邸水在利水之上此山應

   韶石之東始興縣界方輿勝覽在州東北五里明綂志在府東北二十里皆誤昌山在樂昌縣

   東寰宇記引拾遺志云山有石平廣數十步上多竹木交映每至佳節為士庶嬉遊之所時呼為樂

   石因取為縣名縣志在縣東三里有二石山相連上下大小如昌字其下産石疏理有聲可為懸磬

   七星山在樂昌縣東九里狀如七星又一里有将軍山五峯聳立如介胄之士覽山

   在樂昌縣東三十里臨江東岸四面壁立登之可以眺遠龜山在樂昌縣南半里環抱縣治横

   截武水為一邑關鍵又象山在縣南一里許鳳樓山在樂昌縣南六十里形如樓臺

   豪山在樂昌縣西北水經注山廣圓五百里悉曲江縣界岸壁峻阻巖嶺干天交柯雲蔚霾天