Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/92

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   本在桂陽臨武縣因夜迅雷之變忽然遷此彼人來見歎曰石乃逃來因名逃石以其有靈運徙又

   曰靈石其傑處臨江壁立霞駮有若繢焉水石驚潄傳響不絶 按元和志有牢石在曲江縣東六

   十里高七十丈周迴二十一里色備五采狀若樓𮗚上多零羊蓋即逃石以逃牢聲近而相訛也

   潼夾石在仁化縣南六十里二石對峙潼水經其中屯軍石在仁化縣西南二十

   里平地突起簇簇如林又名石林三峯石在乳源縣東三十里聯絡鼎峙高數十丈連亘

   曲江界其下溪流湍激為紫瀧當石在乳源縣東南二十五里水流兩山間中有石高出丈餘

   横截十餘丈舟楫往來甚險真石在英德縣北輿地紀勝在州北二十八里東枕真水又有

   崑崙石在縣北大慶山前高一百五十丈亦枕真水始興大江即古溱水一名肆水源出

   湖南衡州臨武縣經郴州宜章縣流入乳源縣西北又經英德縣東又西南入廣州府清遠縣界漢

   書地理志溱水東南至湞陽入洭行七百里水經注溱水導源臨武縣西南北流與武谿合山海經