Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   山水口入江又縣東三十里有紫瀧水縣西二十里有渣溪源出潺山又有小溪源出泰豐山俱入

   於大七始灘水在乳源縣西北二百里有二源一出宜章縣長寕鄉莽山一出縣境

   之遼水村至漂源堡合流過平山入武陽水又石高水濲溪水俱出宜章縣界流經縣界入武陽溪

   巖前水在翁源縣東二里源出縣東北老虎巖南流合周村水繞大臘嶺西出馬蹄塞入横

   石水又縣西二里有雪溪水源出縣東北小臘嶺下詹公坑西南流入横石水崑山水

   源縣東三十里源出青雲山之陽西流合周陂水又西經九牛鋪入羅江水翁水在翁源縣

   東西流入溱水元和志翁水出縣東北一百四十里寰宇記翁水出𤫊池山龍仙水

   源縣東九十七里源出青雲山下西流至龍仙峡又西入南浦水周陂水在翁源縣東南

   八十餘里源岀陳磜諸鋪北流入崑山水湞水在翁源縣南發源惠州府龍川縣經連平州流

   入至縣南又東流經英徳縣東南入溱水漢書地理志注應劭曰湞水出南海龍川西入溱水經注