Page:Sibu Congkan Xubian268-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-170.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   縣地唐置萬安縣為萬安州治宋熙寕時廢州為軍九域志北至瓊州二百八十五里西南至朱崖

   軍三百九十五里輿地紀勝大觀二年移軍於陵水洞又移於容寮後移今處通志唐治通化都在

   今州北今名舊州宋移今治陵水故城在今陵水縣東北隋置九域志在萬安軍西南

   一百十里明統志在萬州城南六十里又有南山守禦千户所在縣西南通志唐初縣治陵水峒博

   吉李村在今縣東北元初遷南山頭皇慶閒遷龍頭村海邊後又遷港門明洪武間築城正統間燬

   遷於南山所即今治感恩故城即今感恩縣治元和志本漢九龍縣隋大業六年改名感

   恩取感恩水為名寰宇記縣東至儋州二百二十五里九域志在昌化軍西南二百七十九里明統

   志在崖州西北二百二十里通志故縣治中和鄉萬厯九年以其地近海多浮沙移治縣東大雅坡

   後以嵐瘴復移還今治珠崖故郡在瓊山縣東南漢書地理志序自徐聞南入海得大

   洲方千里元鼎六年畧以為珠崖儋耳郡應劭注郡在大海中崖岸之間出真珠故曰珠崖臣瓚注