Page:Sibu Congkan Xubian270-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-172.djvu/127

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  與嚴關相犄角亦守險之要地下營關在興安縣西五里榕樹關在陽朔縣西門

  石櫃關在陽朔縣西一里許一名老西關明洪武三十年建後廢崇禎時重建於屏風

  山龍躍巖名曰新城駐兵防守又山南關在縣城南東桃關在縣城北楊梅關在義寕縣

  東十五里接臨桂縣界山勢崎嶇中通一路為義寕縣之門户黄沙關在全州東北七十五

  里道出湖南永州府關前有渡又砦墟關在州西北三十里道出湖南寶慶府下有渡昭義

  關在灌陽縣北六十里舊嘗置昭義驛於此又縣北八里亦有石櫃關金竹隘在陽朔縣

  西北天鵞都利二山之間明嘉靖初建關門於此琵琶隘鷄洞嶺隘杜元山隘皆在縣南長滿隘在

  縣西南又荆柴隘古墎隘欄木橋隘及古隘古竈隘皆在縣西廖家隘在陽朔縣東北天鵞

  龍頭二山之間一名廖家黄峯隘在義寕縣東三里接靈川界明末汛守今廢

  塘墟巡司在臨桂縣南七十里 本朝乾隆三十一年設又蘆田市在縣西五十里