Page:Sibu Congkan Xubian270-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-172.djvu/33

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  本營二分防宣化横州二汛經制外委六員四駐本營二分防横州那曉二

  

  上思營都司駐上思州千總 經制外委一員 額外

  外委一員

  龍平營都司駐龍千總 把總二員舊設一員乾隆五十四年

  増一經制外委二員一駐本營一防苛村汛額外外委二

  員一駐本營一防水口汛

  馗纛營都司駐寕明州千總二員舊設一員乾隆五十四年増一員

  總二員舊設一員乾隆五十四年増一員經制外委三員一駐本營

  二分防由隘羅隘二汛