Page:Sibu Congkan Xubian286-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-188.djvu/76

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  層臺衞郡志層臺驛西去威寕三百里白崖驛在畢節縣廢赤水衞南白崖旁赤水

  驛在畢節縣廢赤水衞南通志衞東南有赤水站又衞南六十里為阿永驛古阿永蠻部也衞南

  四十里有阿永站又落臺站在衞南一百里摩尼站在衞北四十里四站俱明洪武十四年

  德歸站在威寕州南九十里霑益站在威寕州南一百八十里南至雲南霑益州六

  十里滇蜀通道也閣鴉鋪在府城西南又有乾堰鋪箥籮箐鋪烏西鋪羊場鋪路穿岩鋪

  九里箐鋪本城底塘鋪落脚河鋪雙山鋪沙子鋪歸化鋪梨樹坪鋪穿心鋪比渡坡鋪青岡鋪六歸

  河鋪皆戍守處頭塘鋪在平遠州境又有二塘鋪則溪鋪猓龍鋪古牛口鋪新塘鋪鳳凰山

  鋪猪場鋪穿洞鋪熊家場鋪皆戌守處鴨池河鋪在黔西州境又有濫泥溝鋪四方井

  鋪椌桐樹鋪打鼓砦鋪黔西在城鋪那壩鋪新鋪松樹溝鋪西溪鋪皆戍守處黑章鋪

  寕州境又有水塘鋪水漕鋪蓮花鋪青石鋪四鋪二鋪在城鋪十里鋪腰站鋪箐頭鋪站頂鋪頭鋪