Page:Sibu Congkan Xubian314-趙明誠-金石錄-5-4.djvu/67

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


驃𮪍帥府及元帥長史以前又其改封淄川伯盖為龍𩦪

将軍時而其為開府乃進爵為公傳云六官建授礼部中

大夫而碑云授宗伯傳云出為蔡州刾史歴柘州硤州轉

𠛼州縂𬋩府長史入為吏部中大夫歴御正納言中大夫

乆之除司宗中大夫兼内史卒于位而碑云先為柘州刾

史乃遷蔡州授司宗御正纳言又轉𠛼州搃𬋩尋遷小宗

伯乃薨其遷拜次苐不同如此傳云瑾嘗為户部尚書硤

州刾史史部中大夫今據碑皆未嘗拜而栢州碑作柘碑

云瑾嘗為黄門侍𭅺又為散𮪍常侍尋領大著作修國

及𧺫居注又侍中傳皆不載其卒也傳云贈小宗伯而碑