Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/10

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


唐憲宗元和二年製君臣事跡上以天下無事留意典墳每覧前代興亡得失之事皆三

復其言遂采尚書春秋後傳史記漢書三國志晏子春秋呉越春秋新序說苑等書君臣

行事可爲龜鑑者集成十四篇自製其序寫於屏風列之御座之右書屏風六扇於中宣

示宰臣李藩等皆進表稱賀白居易翰林制詔有批李夷簡及百寮嚴綬等賀表其略云

取而作鑑書以爲屏與其散在圖書心存而景慕不(⿱艹石)列之繪素目覩而躬行庶將爲後

事之師不獨觀古人之象又云森然在目如見其人論列是非旣庶幾爲坐隅之戒發揮

獻納亦足以開臣下之心居易代言可謂詳盡又以見唐世人主作一事而中外至於表

賀又答詔勤渠如此亦幾於叢脞矣憲宗此書有辨邪正去奢泰兩篇而末年用皇甫鏄

而去裴度荒於遊宴死於宦侍之手屏風本意果安在哉