Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/4

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


嘗詆誚之以爲無廉恥矣王溥自周太祖之末爲相至

國朝乾德二年罷嘗作自問詩述其踐歷其序云予年二十有五舉進士甲科從周祖征

河中改太常丞登朝時同年生尚未釋褐日作相在廊廟凡十有一年歷事四朝去春

恩制改太子太保毎思菲陋當此榮遇十五年間遂躋極品儒者之幸殆無以過今行年

四十三歳自朝請之暇但宴居讀佛書歌詠承平因作自問詩十五章以志本末此序見

三朝史本傳而詩不傳頗與長樂叙相𩔖亦可議也

    周玄豹相唐莊宗時術士周玄豹以相法言人事多中

時明宗爲内衙指揮使安重誨使他人易服而坐召玄豹相之玄豹曰内衙貴將也此不

足當之乃指明宗於下坐曰此是也因爲明宗言其後貴不可言明宗即位思玄豹以爲