Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


出京房易傳亦日星占相書也    東坡三詩

東坡初赴惠州過峽山寺不值主人故其詩云山僧本幽獨乞食况未還雲碓水自舂松

門風爲關石泉解娯客琴筑鳴空山旣至惠州殘臘獨出至栖禪寺亦不逢一僧故其詩

云江邊有微行詰曲背城市平湖春草合歩到栖禪寺堂空不見人老穉掩關睡所營在

一食食巳寜復事客行豈無得施子淨掃地風松獨不靜送我作鼔吹後在儋耳作觀棊

詩記游廬山白鶴觀觀中人皆闔戸晝寢獨聞棊聲云五老峰前白鶴遺址長松䕃庭風

日清美我時獨游不逢一士誰歟棊者戸外屨二不聞人聲時聞落子其寂寞冷落之味

可以想見句語之妙一至於此    天文七政

尚書舜典以齊七政孔安國本注謂日月五星也而馬融云七政者北斗七星各有所主