Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/6

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


四百連歳不能售蘇子美滄浪亭記云予游呉中過郡學東顧草樹鬱然崇阜廣水不𩔖

乎城中並水得微徑於雜花脩竹之間東趨數百歩有棄地三向皆水旁無民居左右皆

林木相𧇊蔽予愛而裴回遂以錢四萬得予謂二境之勝絶如此至於人弃不售安知

其後卒爲名人賞踐如滄浪亭者今爲韓蘄王家所有價直數百萬矣但鈷鉧復埋没不

可識士之處世遇與不遇其亦如是哉    司封失典故

南渡之後臺省胥吏舊人多不存後生習學加以省記不復諳悉典章而司封以閑曹之

故尤爲不謹舊法大卿監以上贈父至太尉止餘官至吏部尚書止今司封法餘官至金

紫光禄大夫蓋昔之吏書也而中散以上贈父至少師止案政和以前太尉在太傅上其

上唯有太師故凡稱攝太尉者皆爲攝太傅則贈者亦應如此不應但許至少師也生爲