Page:Sibu Congkan Xubian353-王明清-揮塵錄-6-3.djvu/109

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 方下馬則一頂帽之卒喏于庭云錢殿院有狀申

 啓視之乃殿中侍御史錢遹論文肅章䟽副本文

 肅即上馬徑出城外觀音院蓋承平時執政丐外

 待罪之地也是晚鎻院宣翰林學士郭知章草免

 文肅相制知章啓上未審詞意褒貶如何 上云

當用羙詞以全體皃詰旦告廷以觀文殿學士知

 (⿰氵閠)州㝷即元長爲相時崇寧元年六月也陛辭之

 際尉藉甚渥云秋晩相見抵(⿰氵閠)未乆而詔獄興矣

百五臺諫納副本始於此竑父舅云

錢穆父與蔡元度俱在禁林二公雅相好元祐末穆

 父先坐命詞以本官知池州元度送之郊外促SKchar