Page:Sibu Congkan Xubian358-周煇-清波雜志-2-2.djvu/69

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


墻壞得錢盈船鄭乃炷香祝之曰吾聞無勞而獲者

身之災也天必以先君餘慶矜其貧而賜之則願諸

孤它日學問有成乃其志也此不敢取命掩而築之

二事實相似非智識賢明豈能及此然鄭愛㓜子景

莊毎被黜於場屋母輒撻景遜景遜終以朝廷取士

自有公道不肯私囑主司以是論之鄭母似有損於

賢明

無錫郷士張公尚字思齊三舍時爲名進士蹭蹬至

紹興戊辰始預特奏名試待廷對間夢人語之官人

往和州請衣既覺叵測有解之和州請衣必是食禄

之地張自念脫或僥倖亦未應衣賜及唱名在末等

補和州助教始悟衣者醫也爲助教設人勸納敕爲