Page:Sibu Congkan Xubian378-史容-山谷外集詩註-8-7.djvu/57

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


心隨汝水春波動㒷与并門夜月髙丗上豈无千里馬人

中難得九方臯

列子說符篇秦穆公謂伯楽曰子之年長矣子姓有可

使求馬者乎對曰臣之子皆下材可告以良馬不可告

以天下之馬也臣有所与共檐纆薪菜者有九方皐請

見之公使求馬三月而反報曰巳得之矣牝而黄使人

取之壯而驪公謂伯楽曰敗矣子之所使求馬者色物

牝壯尚不能知又何馬之能知也伯楽曰臯之所𮗚天

機也云云

酒船魚網帰來是花落故溪𭰹一篙

  謝暁純送衲韈

剗草曽𦫵馬祖堂