Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/113

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


古之所貴於骨骾之臣何也人臣剛正有守尚氣節

敢諌諍國勢恃之以強猶骨強四支也宫之竒懦而

不能強諫鄰國知其必可假道汲黯戇而好諫叛國

畏之至於寢謀國勢强弱從可知矣然而君子處心

積慮欲人之無過而已指人之過而正救之自敵以

下有不能堪不幸人主有過舉犯顔色觸忌諱干不

測之誅以數批逆鱗豈得已哉古之君子願為良臣

不願為忠臣抑有以也不得巳而有言言行善歸吾

君福在天下可也其言不行去其位可也去其位亦