Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/115

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


東南實古吳越百粤之地號為富强自春秋以來略

可考也隋唐都於陜洛歳資邦國之用多在東南委

輸常過天下之半  主上遭時多故治兵東南恭

勤節儉出於聖性之自然故凡冗費悉從蠲罷唯以

養兵為急然而公私力屈日以更甚其故何哉異時

財賦粟帛之出於東南者猶可件數也今有司坐失

經常之入每以乏告顧獨取之民民愁無聊得為便

乎豈理財者無其術耶抑取之㳙㳙洩之浩浩有不

勝理者歟理財曰義孔子之言也雖然理財亦多術