Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/118

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


列然臨事有乏才之歎其或濟時之才隱而未用尚

有可以博蒐訪而廣儲養者歟凡此皆當今之切務

而中興之功恃以成者今發䇿以試三館之士將為

時用非直取其空言而已願條其利害之實悉著于

篇以觀所藴

  擬 御試䇿題

朕徳菲陋紹承大統遭家多難求濟未獲是以博延

豪俊咸造在庭覬聞治道之要子大夫其必盡精極

慮樂為朕言之蓋聞在昔聖王之治天下正心誠意