Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/155

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


列宿昭回分直受生之次層霄縹渺密持司命之權

敢露危衷仰干洪造伏念臣性資䝉昧家世伶俜偶

奮跡於寒鄉驟登名於膴仕雖福輕乎羽全繄覆䕶

之恩然徳輶如毛每懷顛覆之慮頃悼亡於私室俄

去位於公朝終戒滿盈遂投閑散尚懼身既湛於世

俗行或負於神明動積愆尤居亡解謝適㑹劬勞之

日肅事禬禳之科恭款琳宫具宣蘂笈薦蘋蘩之品

庶存貴質之儀陳螻蟻之誠必達蓋高之聽精純感

格肸蠁顧臨整雲斾之逶迤開天門之昳蕩正直是