Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/157

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


茂而某姪孫某稚騃朴鄙道學未優屬當伉儷之求

宜託高明之援恭馳信幣願結歡盟為長男

  回定書二首

宦學從游雅有潘揚之睦昏姻合好願交秦晉之歡

伏承令郎某官名第相先人門俱勝而某第幾女笄

儀甫就壼則未閑豈圖葑菲之求適遂松蘿之託相

攸甚樂敢無告於良媒卜世其昌將有依於令族

奉承祧之祀宜得名家稽合姓之文猥從衰裔豈攀

援之敢爾亦氣類之適然伏承令弟先輩種學已優