Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/52

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


喜極阻修於柔翰謙撝亟貺於珍函感愧之深名言

罔既

  謝曾顯謨啓

比者徧塵三院乆汚紀綱之思進總一臺忽玷絲綸

之命莫遂循牆之避更増據蒺之憂冒寵益深負慝

彌重上意開納知犯顔逆指之非難國步阽危念疾

首痛心而何補敢謂隆謙之眷過形襃大之詞披繹

再三驚慚倍百此蓋某官多聞守約汎愛親仁緇衣

好賢之誠徳配先正青箱傳世之學名滿諸儒特煩