Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/64

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之謀聊遂燕間之樂收四方之能事每欲從赤松之

㳺明一士之宿寃獨追恨伯仁之死雖春秋責備於

賢者然禮義何恤於人言過形引咎之詞彌見執謙

之意載深紬繹倍切感銘春律寖暄琳宫多暇願精

調於鼎食益加衛於生經

  回知福州張叅政啓

伏審祗膺休命顯答茂功陞秘殿之隆名増介藩之

勝勢伏惟慶慰恭以某官鉅才周變厚徳鎭浮入與

政塗活國之謀具在出分戎閫干城之略益昭蓋身