Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/85

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


稱易治侯之至因其俗施教條數十示所禁勸民畏

慕之相戒毋犯侯令越數月政成從容語僚吏曰郡

雖小然介江湖之間水舟陸車孔道四出賔客之至

無虚日顧其地洿下無高明之居以稱燕游不足以

壯千里觀望盍圖之先是内相葉公道卿於子城西

北築亭榜曰披雲後人更名樓其實亭也庳屋三楹

歳乆且圯又西北其户下瞰通闤𤎆塵宛轉於几席

間非登臨之美侯乃以完堞餘工悉徹去故屋其基

増高倍薄取它名材無用者更南鄉為亭外施重檐